S Ø K N A D


Søknaden bør inneholde :

Kort beskrivelse av ideen
- Beskrivelse av planlagte tiltak
- Bruk av stipendet
- Samlet budsjett og finansiering
- Tidspunkt for gjennomføring
- Personopplysninger