Begrunnelse - Rørleggermester Bernt Skatland

Vinneren av årets stipend har vist en fremragende evne til å kombinere tradisjonell håndverks-kunnskap og erfaring fra egen virksomhet med velkjent teknologi og produkter for å fremme energi-økonomiseringen innen melkeproduksjon i landbruket.

Kravet til rask nedkjøling av melka som produseres på gårdene krever et stort energiforbruk som hittil ikke har blitt gjenvunnet. Som håndverker har han sett potensialet og mulighetene til å unytte spilt energi, og han er den første som nå lanserer en fremtidsrettet løsning innenfor dette området.

Flere anlegg er allerede i drift og de viser gode resultater. Systemet gir en energibesparelse i størrelsesorden 40 % som representerer store økonomiske besparelser og miljøgevinst. I tillegg oppnår melkeprodusentene en bedre dyrehelse ved at energien brukes til å øke temperaturen på drikkevannet til kyrne.

Ved å dokumentere de gode resultatene vil det være et marked for denne løsningen. Det er derfor all grunn til å anta at produktet vil gi bedriften et bidrag til økt omsetning og lønnsomhet.

Vinneren av årets stipend har gjennom utvikingen av energigjenvinningsanlegget for melke-kjøleanlegg demonstrert god evne til å omsette sine ideer til praktiske og salgbare løsninger. Stipendet i år gis som en ytterligere inspirasjon og økonomisk bistand til å dokumentere de energibesparelser og dyrehelsegevinster som oppnås ved installasjon av slike anlegg.

Styret for Steinkjer Håndverk- og Industriforenings Stiftelse har tildelt stipendet for år 2007 på kr 150 000 til Bernt Skatland.