Begrunnelse - El-tjeneste AS

Vinneren av årets stipend har siden 1982 drevet produksjonsbedrift på Steinkjer og vist en fremragende evne til å skape nye produkter, nye arbeidsplasser og fornye seg innen energi-sektoren.

Satsingsområde for de politiske myndigheter er omlegging fra elektrisk oppvarming til andre energiformer, bl.a vannbåren varme.

Bedriften har fokus på design, og klare ideer for fornying og forbedring av produkter innen dette feltet.

Det er åpenbart at det vil være ett marked for de planlagte nye produktene fremover. Det er derfor all grunn til å anta at produktet vil gi bedriften et bidrag til økt omsetning og lønnsomhet.

Vinneren av årets stipend har gjennom planlagt utviking av design-produkter innen vannbåren varme-produkter demonstrert god evne til å omsette sine ideer til praktiske og salgbare løsninger. Stipendet i år gis som en ytterligere inspirasjon og økonomisk bistand for å realisere nye arbeidsplasser og verdiskapning i en av Steinkjer's beste og mest solide industri-bedrifter.

Besøk El-tjeneste AS: https://www.el-tjeneste.no/

Styret for Steinkjer Håndverk- og Industriforenings Stiftelse har tildelt stipendet for år 2009 på kr 100 000 til EL-tjenste AS.