Begrunnelse - Stil og Stemning

Vinneren av årets stipend har siden 2005 drevet egen bedrift, Stil & Stemning. Bedriften har som forretningside å pynte/dekorere til selskaper og arrangement, slik som bryllup, konformasjoner, festivaler, konferanser og festmiddager ved store arrangement.

Vinneren legger vekt på å utøve og utvikle sitt handverk som blomsterdekoratør. Dette omfatter bl.a. en bevist bruk av farger og komposisjoner, noe mange synes er vanskelig. Det er derfor en økende interesse for å få faglig bistand for å skape en innbydende ramme omkring ulike arrangement.

Steinkjer kommune ønsker å være en arrangementby for konferanser og kulturarrangement av ulike slag, bl.a. musikkfestivaler og idrettsarrangement. Kommunen støtter opp om slike arrangement på en positiv måte, ikke minst på grunn av at det vil tilføre næringslivet økt omsetning.  En bedrift som satser på dekor for de ulike arrangementene, bør derfor ha gode ut viklingsmuligheter.

Det bør i denne forbindelse nevnes at vinneren har blitt leverandør i Tjenestenavet, en underbedrift av Visit Innherred. Tjenestenavet arbeider med å arrangere kurs og konferanser.

I tillegg til å bidra med dekorering i forbindelse med ulike arrangement, er det økende interesse for kjøpe denne type tjenester i forbindelse med familiære anledninger.

Vinneren av årets stipend ønsker å bruke stipendet til kompetanseheving innenfor fagfeltet. Kompetansehevingen omfatter interiør, utvikling av kreative og kunstneriske evner, og bruk av nye produkter. Det vil også bli arbeidet med markedsførings- og profileringsmateriell.

Etter en god del år som dekoratør i delstilling, kjenner vinneren bransjen og markedet rimelig godt. Hun ønsker nå å ta steget videre, etablere et blomsterverksted i Steinkjer og drive sin virksomhet på heltid.

Vinneren av årets stipend ønsker å bruke stipendet til kompetanseheving innenfor fagfeltet. Kompetansehevingen omfatter interiør, utvikling av kreative og kunstneriske evner, og bruk av nye produkter. Det vil også bli arbeidet med markedsførings- og profileringsmateriell.

Etter en god del år som dekoratør i delstilling, kjenner vinneren bransjen og markedet rimelig godt. Hun ønsker nå å ta steget videre, etablere et blomsterverksted i Steinkjer og drive sin virksomhet på heltid.

Besøk Stil og Stemning: http://www.stilogstemning.no/

Styret for Steinkjer Handverk- og Industriforenings Stiftelse har tildelt stipender for år 2014 på kr 100.000 til Randi Vorum.