Begrunnelse - Bilstadsmia

Stiftelsen har som formål å dele ut et stipend til en person i en håndverk- eller industribedrift i Steinkjer kommune. Stipendet skal stimulere til utvikling og nyskapning. Flere søkere ved årets tildeling fyller kravene i stiftelsens formål.

Med årets tildeling slår vi et slag for å ivareta en gammel håndverkstradisjon lokalt i Steinkjer.

Kunnskap om bearbeiding av metall ble kjent allerede i bronsealderen. Med kunnskapen om å utvinne jern fra myrmalm beveget samfunnet seg inn i jernalderen. Jern var, i motsetning til bronse, tilgjengelig som lokal ressurs for alle. Jernsmiing i Norge kan spores tilbake til begynnelsen av jernalderen omkring 500 f.Kr.

Smeden hadde høy status og en svært viktig rolle i samfunnet. I dag er smedfaget på Utdanningsdirektoratet sin liste over små og verneverdige håndverksfag. I Trøndelag er det i dag kun Nidaros domkirkes restaureringsarbeider i Trondheim som er godkjent som opplæringsbedrift i smedfaget.

Ole- Andreas Fjær – Bilstadsmia

Årets vinner har svennebrev i smedfaget fra 2014. Gjennom de siste årene har han etablert «Bilstadsmia», og ønsker å utvikle denne videre til å bli en opplæringsarena og en møteplass for smedfaget.

Årets tildeling gir mulighet for besøk hos europeiske stålprodusenter for å tilegne seg kunnskap om ulike materialer og ståltyper. Tildelingen er også et bidrag til deltakelse på «Blacksmithsfestival» som arrangeres i Melbourne, Australia i 2019.

Styret for Steinkjer Handverk- og Industriforenings Stiftelse har tildelt stipendet for år 2018 på kr 100.000 til Ole- Andreas Fjær ved Bilstadsmia.