Steinkjer Handverk- og Industriforenings stiftelse - Stipend 2022

Stiftelsen har som formål å dele ut et stipend til en person i en håndverk- eller industribedrift i Steinkjer kommune. Stipendet skal stimulere til utvikling og nyskapning.

En fotograf kan fange øyeblikket. En fotograf kan tegne med lys.

Fotografier har tradisjonelt vært viktig for å dokumentere historiske hendelser. Fra verdens første fotografi i 1826 har fotograffaget endret seg takt med utvikling av ny teknologi. Et fotografi er i utgangspunktet en eksakt gjengivelse av et motiv som dannes i eksponeringsøyeblikket, men gjennom ulike teknikker kan et fotografi også være utgangspunkt for et kreativt uttrykk.

Allerede i 1897 etablerte tyskeren Max Behrends seg som fotograf i Steinkjer, og gjennom hele 1900-tallet hadde vi flere fotoforretninger med studio for klassisk atelierfotografering i byen. På 2000- tallet ble smartelefonen lansert, og i dagens mediesamfunn benyttes fotografi i daglig kommunikasjon, nyhetsformidling, reklame og dokumentasjon. Fra å være et tradisjonelt håndverksfag er fotograffaget i dag en del av en høyteknologisk og digitalisert medieproduksjon. I 2008 var det slutt for tradisjonsrike Foto Behrends AS etter 112 års drift.

Med årets tildeling vil stiftelsen løfte fram en aktør som går mot strømmen, og vil etablere fotostudio midt i Steinkjer sentrum. Der vil det bli stilarter som soulful portraits, lightpainting og visual illusions. I nye lokaler i Jacob Weidemanns gate, like ved det nye kulturhuset, vil det bli galleri for utstilling av fotokunst.

Stipendet skal benyttes til kurs hos Nordphotography der internasjonale prisbelønte fotografer bidrar til kunnskap om nye stilarter og uttrykksformer. Det langsiktige målet er å skape sin egen særegne signatur. Gjennom bedriften Lys i kunst ønsker årets vinner å gi lys, håp, trøst og styrke til folket.

Styret for Steinkjer Handverk- og Industriforenings Stiftelse har tildelt stipendet for år 2022 på kr 100.000 til Eilen Austli.