Tidligere vinnere

2023

Elin Sofie Lorvik

Utvikling av opplevelsesbasert reiseliv

2022

Eilen Austli

Foto med særegen signatur

2021

Robert Hofstad –  Steinkjer sykkelfix

Mobil service på sykkel - utføre service på sykler hos kunde

2020

Maren Lie Solvang

Utvikling av læremateriell for å stimulere til pedagogisk utvikling

2019

Tore Jenssen – Lubesnake

Enklere metode for smøring av svingskiven på semitrailere

2018

Ole Andreas Fjær – Bilstadsmia

Etablere en opplæringsarena og møteplass for smedfaget

2017

Carl- Oscar Myrslo – Tremolo Studio AS

Kompetanseutvikling innenfor musikkproduksjon

2016

Daniel Lindseth – Lindseth Reklame

Bygge faglig nettverk og utvikle kunnskap om LED- teknologi

2015

Jan Helge Svarva – Steinkjer Mekaniske AS

Utvikle kunnskap og bruk av nye materialer i eksisterende virksomhet

2014

Randi Vorum – Stil og Stemning

Utvikle håndtverket blomsterdekoratør

2013

Vigdis Devik – Webredaktørene AS

Utvikling av tjenester innen nye medier

2011

Hans Erik Teigen – Quass AS

Utvikle ny teknologi for re-kvessing av slaktekniver

2010

Marie Vorum – Gården Bjørka

Utvikle produksjon av konfekt med honning

2009

Knut Iversen – EL-tjenseste AS

Utvikle design-produkter innen vannbåren varme

2008

Steinkjer Gull & Sølvsmie AS

Kompetanseheving i gullsmedfaget

2007

Rørleggermester Bernt Skatland

Utvikle system for energiøkonomisering innen melkeproduksjon.

2006

Morten Austmo – Austmo Snekkeri

Kommersialisering av produktideer

2005

Toril Dahle – Design Diablo

Kompetanseheving ved studietur til glassverksted i Tyskland

2004

Byggmester Ingar Modell

Kompetanseheving eget fag

2003

Oddgeir Valstad – Georg Pettersen AS

Utvikling av miljøvennlig selvanviser for skiskyting

2002

Oddvar Schjetne – Møbel Nor AS

Kompetanseheveing på 3D konstruksjon

2001

Karstein Holm – Powerprint AS

Utvikling av digital trykking av bøker