Vedtekter

Utdrag av vedtekter

For Steinkjer Håndverk- og Industriforenings Stiftelse
Vedtatt på stiftelsesmøtet den 30. november 2000, endret § 6 den 13.04.2005

§ 1

Stiftelsens navn er ” Steinkjer Håndverk- og Industriforenings Stiftelse”, hjemmehørende i Steinkjer Kommune. Stiftelsen er opprettet ved Steinkjer Håndverk- og Industriforenings gavebrev av 30. november 2000.

§ 2

Stiftelsens formål er å utdele stipend til en person i en håndverk- eller industribedrift i Steinkjer by som ønsker å skaffe seg spesiell kompetanse for å utvikle bedriften eller en ide.

§ 5

De midlene som hvert år avsettes for anvendelse til formålet fordeles på 1 (ett) stipend. Samme person kan ikke motta stipend flere ganger.
Stipend som ikke kommer til utbetaling, legges til kapitalen.

Kunngjøring: I løpet av januar måned.
Søknadsfrist: Innen 31 mars.
Utdeling: Legges fortrinnsvis til passende arrangement så som årlig utdeling av fagbrev, utdeling av avgangsvitnemål for høyere utdanning eller annen passende industri / håndverksbegivenhet.

§ 8

Stiftelsen skal ha registrert revisor.

§ 9

Opplysninger om ledige midler fra stiftelsen skal kunngjøres i hensiktsmessige lokale media.