Begrunnelse - Powerprint

Stipendet for år 2001 er tildelt en kandidat som utmerker seg med sin spesielle innsats og bruk av ny teknologi for å utvikle bedriften til å ligge i bransjens fremste rekke.

Boktrykkerkunsten har vært gjennom enenorm utvikling siden Johann Gutenberg startet det hele ved sin oppfinnelse av kunsten å trykke med løse støpte bokstaver rundt år 1445. Overgangen fra tradisjonell trykkerikunst i aviser og trykkerier fram til dagens høyteknologiske drift er imponerende. Typografene med sine blykasser har viket plassen for personell med høy datakompetanse.

I forlagsbransjen er det en gjengs oppfatning at boka i papirvolum vil holde seg, men den vil gjennomgå store endringer: mindre opplag, flere varianter, oftere revideringer, mer skreddersøm og kortere levetid vil bli utviklingen.

Vi er nå vitne til en spennende utvikling i forlagsbransjen. Den ideen kandidaten utvikler åpner en interessant mulighet for forfattere til å møte markedet utenom de tradisjonelle forlagene. Ideen er å inngå avtaler med forfatterne om å legge deres manus i en database, arkivert på artikkelnivå. Kontakten med markedet vil skje via internett. Direkte mellom kundene og bedriften, eller det åpnes for å gå inn via forlagene sine internettsider og via bokhandlere på nettet. Sluttbrukeren kan da gå inn og bestille sin egen bok. Satt sammen av de artikler han selv har plukket ut. Eksempelvis kan en pensumbeslutter sette sammen sin egen lærebok basert på artikler skrevet av mange forskjellige forfattere, eller han kan legge inn manus og gi ut sin egen bok.

Systemet baserer seg videre på bruk av elektronisk ordre hvor kunden har direkte kontakt med produksjonen og får automatisk tilbakemelding om levering og pris. Kunden velger om boka skal leveres i vanlig papirformat eller om den skal tas ut som e-bok. Den kan også lastes ned om utgiver tillater det.

Bedriften har en god posisjon i markedet i dag og den nye ideen kandidaten her er i ferd med å virkeliggjøre vil åpne et betydelig markedspotensiale for bedriften, både innenfor og utenfor landets grenser.

Det er alltid behov for å utvikle ny teknologi og nye produkter. Det er i seg selv en utfordring. Kandidaten har ved sitt prosjekt vist initiativ, pågangsmot og stor arbeidsinnsats som stimulerer utviklingen i bedriften. I det videre arbeidet vil innsamling og tilegning av ny kunnskap være et av suksess kriteriene. Styret i stiftelsen ser det som positivt at kandidaten drar til andre land for å tilegne seg kunnskap og bringe den til Steinkjer.

Denne utviklingen av trykkeri og forlagsvirksomheten er et godt eksempel på en håndverkstradisjon som er blitt industrialisert og markedsorientert. Bedriften viser den store omstillingen bransjen har gjennomgått og betydningen av økt kunnskap og faglig oppdatering. Prosjektet beviser at håndverk- og industribedrifter ved hjelp av kunnskap og ny teknologi kan være internasjonalt konkurransedyktige med base i Steinkjer.

Styret for Steinkjer Håndverk- og Industriforenings Stiftelse har tildelt stipendet for år 2001 til Karstein Holm, PowerPrint AS.