Begrunnelse - Møbel Nor AS

Årets kandidat og vinner av stiftelsens utviklingsstipend har lagt vekt på å perfeksjonere seg innenfor et område som mange mener er forsømt innen håndverks- og industriproduksjon i Norge og spesielt i distriktet vårt. Bedriftene leverer produkter som er kjent for kvalitet og lang levetid, mens all erfaring viser at stil er viktigere enn noen sinne. I mange år har det fra ledende kjennere på markedsutvikling blitt påpekt hvor avgjørende produktenes utseende og brukervennlighet er for publikums valg. Kjedelige og funksjonelle produkter faller igjennom hos stadig mer krevende kunder.

I skarp konkurranse med mange gode kandidater fra ulike bransjer har styret i stiftelsen i år valgt å gi prisen til den søkeren som utmerker seg ved å satse på industridesign for å styrke sin personlige og bedriftens utvikling.

Kandidaten er i ferd med å videreutvikle designarbeidet i bedriften ved å ta i bruk nytt program for modellering. I dette programmet tegnes produktene tredimensjonalt, alle materialer som tenkes brukt, så som trestruktur, metaller, glass, m.v. legges inn og det endelige produktet skrives ut i fotokvalitet. Produktets stil og funksjonalitet kommer klart til uttrykk og tiden fra ide til endelig resultat blir langt mindre enn ved de metoder som benyttes i dag.

Satsingen kandidaten gjør på industridesign i egen bedrift viser hvor betydningsfull koblingen mellom den enkeltes initiativ og bedriften er for å skape en fremtidsrettet og kunnskapsbasert utvikling. Med sine visjoner for fremtidens møbelbedrift legger vinneren ned en betydelig innsats for å skaffe seg og utnytte kunnskap som stimulerer til en positiv vekst for bedriften, alle ansatte og det lokale næringsliv i sin alminnelighet. Selv om kompetansen er rettet mot egen situasjon vil den være anvendbar og stimulerende for annen industri og bransjer. Salg av kompetanse til andre aktører kan også bli en forretningsmulighet.

Kandidaten er produktutvikler på Nor Treindustri. Bedriften produserer møbler til det norske markedet og kjenner på kroppen hva det er som er bestemmende for kundenes valg av møbler. Skal du være med å "spise kirsebær" med de store må du lage produkter som faller i smak hos brukeren. Trendene endrer seg i stadig raskere tempo og ideene du har må omsettes i gode produkter i løpet av kort tid. Her ser vi et godt eksempel på at bruk av moderne teknologi er utslagsgivende for å bringe tradisjonsrik møbelindustri inn blant de beste i bransjen. Og Steinkjer har lange tradisjoner i møbelindustri. Bedrifter som O. Johansen Møbelforretning og Georg Østeraas snekkerfabrikk startet sin produksjon like etter forrige århundreskifte og solgte etter hvert møbler langt utover Trøndelags grenser.

Industridesign har dessverre vært undervurdert i norsk industri over lang tid og det har svekket bedriftenes evne til å hevde seg i konkurransen. Produktutvikling med hovedvekt på design som vi her er vitne til vil være med på å snu denne trenden. Å starte utviklingsprosessen i markedet sikrer at det er kunden som bestemmer hvordan det endelige produktet blir.

Prosjektet viser at håndverk- og industribedrifter som anvender ny kunnskap og ny teknologi kan være nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktige med base i Steinkjer. Styret i stiftelsen ser det som positivt at kandidaten drar ut for å tilegne seg nødvendig kunnskap og bringe den tilbake til Steinkjer.

Styret for Steinkjer Håndverk- og Industriforenings Stiftelse har tildelt stipendet for år 2002 til Oddvar Schjetne, Nor Treindusti AS.