Begrunnelse - Georg Pettersen AS

Utviklingsstipendet for 2003 er gitt til en person som har lagt ned en betydelig innsats i å utvikle et nytt produkt som setter miljøhensyn i høysetet.

Spredning av tungmetaller er en stor miljøtrussel. Både mennesker og dyr påføres ubotelige skader som fryktes å ha konsekvenser for de kommende generasjoner. Bly er det tungmetallet svært mange har kontakt med og et forhold til. Spesielt i forbindelse med småviltjakt med hagle har dette vært sterkt fokusert i flere år og hvor det nå kommer forbud mot salg og bruk av blyhaggel. Men storsamfunnets klare ønske om å redusere og aller helst å forby bruken av bly har ofte møtt motstand ettersom gode alternativer ikke har vært tilgjengelige.

Også innenfor skiskyting, hvor det skytes med blykuler, er dette et stort problem. Ved skyting på eksisterende selvanvisere knuses blyet og spres rundt på bakken i mange meters omkrets, noe som medfører at grunnen rundt skivene blir forurenset av bly.

Blant de mange gode kandidater fra ulike bransjer som har søkt om stipend i år har stiftelsen valgt å gi prisen til den kandidaten som har utviklet en ny type selvanviser for skiskyting. Produktet er en helt ny teknisk løsning som medfører spesielt to fordeler sammenlignet med eksisterende produkter på markedet:

  • Den viktigste nyvinningen er at den nye selvanviseren samler opp alt blyet i en beholder slik at det ikke spres på bakken rundt skivene på skytebanen.
  • En annen fordel er at denne selvanviseren har en helt ny teknisk konstruksjon som gjør den mekanisk mer robust og funksjonssikker i bruk.

Hittil har vinneren lagt ned et betydelig antall arbeidstimer i konstruksjonstegning, beregninger, simulering og prøveskyting. Den nye miljøselvanviseren foreligger nå som prototype og er oversendt Norges Skiskytterforbund for godkjennelse i Norge. Det er også planer om å søke om godkjenning i IBU (International Biathlon Union), hvilket vil innebære at den er godkjent i alle land som er medlem i IBU. For at selvanviseren skal kunne benyttes ved internasjonale arrangementer kreves det at den kan knyttes til de elektroniske registrerings- og tidtakersystemene.

Steinkjer skal arrangere NM i skiskyting i 2004. Til dette arrangementet må det investeres i helt nye selvanvisere på Steinkjer skistadion. Det er et klart mål å få den nyutviklede selvanviseren godkjent slik at den kan brukes på skiskytterstadion på Hallem. Steinkjer vil dermed få et referanseanlegg som er framtidsrettet når det gjelder miljøkrav.

For våre håndverks- og industribedrifter er produktutvikling avgjørende for å være med i den teknologiske utviklingen og for å sikre bedriftenes fremtid. Selvanviseren er et velegnet produkt for lokal produksjon og kan gi muligheter for håndverk- og industribedrifter i kommunen som har kompetanse innenfor tekniske og mekaniske løsninger. Videre er det positivt at kandidaten har internasjonale forbindelser som bringer markedskunnskap og kontakter til næringslivet i Steinkjer.

Styret for Steinkjer Håndverk- og Industriforenings Stiftelse har tildelt stipendet for år 2003 til Oddgeir Valstad.