Byggmester Ingar Modell

Vinneren av årets stipend har gjort en fremragende innsats for å sikre århundrelange håndverks-tradisjoner en tryggere fremtid. Han representerer en håndverksbedrift hvor opplæring og utvikling av lærlinger som kombinerer yrkestradisjoner med ny viten og kunnskap bringer faget i fremste rekke.

Som byggmester og driver av egen bedrift har vinneren engasjert seg spesielt for å skaffe internasjonal erfaring og kunnskap innenfor tømrerfaget. Han har i over 20 års lagt ned en betydelig innsats for rekruttering og opplæringsvirksomhet innenfor byggfagene og har i samme periode kontinuerlig hatt lærlinger i sin egen bedrift.

Gjennom sitt mangeårige styreverv i Opplæringskontoret for Byggfagene i Inn-Trøndelag, som også i en periode har hatt ansvaret for EU-programmet Leonardo da Vinci for internasjonal utveksling av lærlinger og instruktører, har vinneren tatt del i kunnskapsutveksling og kompetanseoppbygging på tvers av landegrensene. Ved å nyttiggjøre seg dette nettverket har nye muligheter åpnet seg for å kunne dra ut i Europa for å lære mer om nye teknikker, konstruksjonsprinsipper, materialvalg og byggeskikker.

For å videreutvikle den internasjonale dimensjon innen faget har en av bedriftens lærlinger vært utplassert i en dansk entreprenørbedrift i 3 måneder gjennom Opplæringskontorenes internasjonaliseringsprogram, mens en annen har vært på et tilsvarende opphold i en bedrift i Spania.

Videre har bedriften vært vertsbedrift for 2 danske lærlinger som et ledd i et annet utvekslingsprogram mellom Opplæringskontoret / Egge videregående skole og danske skoler / bedrifter innenfor tømrerfaget.

Som en fortsettelse på denne internasjonaliseringen innen eget fag planlegger nå vinneren å delta i det nye EU-programmet "Gjør det", ett bilateralt utvekslingsprogram mellom Tyskland og Norge.

Vinneren av årets stipend har lagt ned en imponerende innsats for å utvikle sitt eget fag og sin håndverksbedrift i et internasjonalt og utadrettet perspektiv. Ved å satse bevisst på lærlinger demonstrerer han sitt langsiktige perspektiv i arbeidet og stimulerer ungdom til å satse på utdanning og yrkeskarriere innen håndverksfag generelt og tømrerfag spesielt.

Styret for Steinkjer Håndverk- og Industriforenings Stiftelse har tildelt stipendet for år 2004 til Ingar Modell.