Begrunnelse - Austmo Snekkeri

Vinneren av årets stipend driver en typisk håndverksbedrift. For snart 15 år siden startet han sin egen virksomhet i Henning på overbevisningen om at det var stor interesse blant oss forbrukere for de produktideene han hadde.

Og han hadde rett. Etterspørselen etter de varierte treproduktene han lager økte jevnt og trutt, og danner i dag grunnlaget for en god og lønnsom enmannsbedrift.

Fra første dag har produktutvikling vært ledende i utviklingen av bedriften. Hans spenstige ideer og evne til nyskapning har frembrakt et stadig større sortiment av treprodukter, som spenner over alt fra kjøkkeninnredninger til hus for knott. Først i rekken av nye produktideer står nå realiseringen av en motorsykkelhenger hvor en vesentlig del av produktet er utviklet med basis i egen treproduksjon.

Vinneren har vist i praksis en fremragende evne til å realisere sine ideer. Kreativiteten og evnen til å omsette den i slagbare produkter har gitt frukter. Stipendet i år gis som en ytterligere inspirasjon og økonomisk bistand til å bringe de nye produktideene over i lønnsom produksjon og videreutvikling av egen arbeidsplass.

Styret for Steinkjer Håndverk- og Industriforenings Stiftelse har tildelt stipendet for år 2006 på kr 50 000 til Morten Austmo.