Begrunnelse - Steinkjer Gull & Sølvsmie AS

I dagens industrialiserte samfunn er næringslivet i hurtig omstilling. Håndverk legges om til industri og importerte varer erstatter lokal håndverk og industri. Handverkstradisjonen i Steinkjer omfatter mange fag, der en del er i ferd med å forsvinne fra bybildet grunnet teknologisk utvikling og import av varer fra andre land.

Tidligere ble handverkstradisjonene ivaretatt ved at sønn eller datter gikk i lære hos sin far, og overtok bedriften etter en tid og videreførte denne i tråd med de tradisjoner som var lagt. Utviklingen de senere årene har imidlertid endret dette bildet. Steinkjer handverk og industriforening er derfor svært tilfreds med at noen går mot strømmen og etablerer typiske handverksbedrifter med en intensjon om å skape en framtidig arbeidsplass.

I denne situasjon har Steinkjer Håndverk- og Industriforenings stiftelse sett det som viktig å støtte opp om bærere av tradisjonelt håndverk. Vinneren av årets stipend har gjennom faglig dyktighet, stayerevne og hard arbeid demonstrert god evne til å omsette sine ideer til praktiske og salgbare håndverks-produkter.

Vinneren av årets stipend representerer en virksomhet som søker å ta vare på den handverksmessige delen av gullsmedfaget. Virksomheten utfører 2 årsverk, og vinneren ser behov for omfattende faglig påfyll. Stipendet i år gis som en ytterligere inspirasjon og økonomisk bistand til å gjennomføre dette. Stiftelsen er stolt av å kunne være med på å realisere en kursrekke på til sammen 7 kurs, som vil kunne bidra til å føre denne håndverksbedriften inn i en ny area.

Styret for Steinkjer Håndverk- og Industriforenings Stiftelse har tildelt stipendet for år 2008 på kr 100 000 til Gullsmed Svein Tage Nilsen.