Begrunnelse - Gården Bjørka

Vinneren av årets stipend tok over gården Bjørka i Steinkjer 2005. Eierne drev gården med melkeproduksjon i tillegg til korn og skog. Denne produksjonen ble lagt ned i 2007 fordi eierne heller ville satse på en handverksmessige produksjon med utgangspunkt i honning.

Satsingsområde for de politiske myndigheter har vært at gårdsbruk selv må skape merverdier gjennom produktutvikling, økologisk produksjon og merkevarebygging. Det har ført til at mange gårdsbruk nå satser på produksjon av såkalt kortreist mat.

Produksjon av honning er ingen ny næring. Eierne av Bjørka har imidlertid tatt i bruk honning i sin produksjon av konfekt. Dette er nyskapende og svært interessant. Bedriften har fokus på produktutvikling, og klare ideer for fornying og forbedring av produkter innen dette feltet.

Det er åpenbart at det vil være ett marked for de planlagte nye produktene fremover. Det er derfor all grunn til å anta at produktet vil gi bedriften et bidrag til økt omsetning og lønnsomhet. For bedriften er det viktig å skaffe seg økt kompetanse gjennom å delta på messer og med det knytte kontakter med fagmiljøer som arbeider med konfektproduksjon og markedsføring. Et viktig moment i denne sammenhengen er produktutvikling. Nye produkter, innbydende innpakninger og kontakt med omsetningsledd, er noen av suksessfaktorene for å kunne utvikle bedriften videre.

Vinneren av årets stipend har gjennom planlagt videreutviking av honning til produksjon av konfekt, vist evne til fornying i bruk av dette materialet. Stipendet i år gis som en ytterligere inspirasjon og økonomisk bistand for å realisere nye produkt-ideer innen konfekt-produksjon.

Besøk Gården Bjørka: http://bjorka.no/

Styret for Steinkjer Håndverk- og Industriforenings Stiftelse har tildelt stipendet for år 2010 på kr 100 000 til Marie Vorum.