Begrunnelse - Quass

Vinneren av årets stipend etablerte firmaet Quass AS på Steinkjer i 2010. Basis har vært en ide om å utvikle ny teknologi for re-kvessing av slaktekniver.

Hans Erik Teigen driver i dag Gervar AS som tilbyr konsulentvirksomhet innen produktutvikling, fabrikasjonsmetode og produksjonslogistikk. Teigen er ingeniørutdannet ved Ingeniørhøyskolen, og har arbeidserfaring fra metodearbeid hos Aker Verdal og Aker Cold Bending. Som konsulent har Teigen hatt oppdrag for bl.a. Reinertsen, Sarens Transrig og Fosdalen Industrier.

Basisideen er at Quass AS skal levere kvasse kniver til operatørene i Slakteindustrien. Ved hjelp av helt ny slipeteknologi vil slipeprosessene gå raskere og kvaliteten bli meget høy og stabil. Resultatet for Slakteriindustrien vil være økt effektivitet, og større utvinningsgrad. Operatørene vil oppnå forbedret akkorden og redusert belastningsskader og sykefravær.

Midt-Norge har et stort industrimiljø for slakting av kjøtt og fisk, og det er særlig gledelig at det foregår Industriell nytenkning rundt dette på Steinkjer, bygdenes by.

Det er åpenbart at det vil være ett stort marked for de planlagte nye produktene fremover. Det er derfor all grunn til å anta at produktet vil gi bedriften et bidrag til økt omsetning og lønnsomhet. For bedriften er det viktig å komme videre i dette unike prosjektet og få det kommersialisert. Utvikling og testing må foretas. Løsninger må presenteres for investorer og salg og markedsføring må etableres. Dette er noen av suksessfaktorene for å kunne utvikle bedriften videre.

Vinneren av årets stipend har gjennom planlagt videreutvikling av slipeprosessen i næringsmiddelindustrien, vist evne til fornying av denne prosessen. Stipendet i år gis som en ytterligere inspirasjon og økonomisk bistand for å få realisert prosjektet.

Styret for Steinkjer Handverk- og Industriforenings Stiftelse har tildelt stipendet for år 2018 på kr 100.000 til Ole- Andreas Fjær ved Bilstadsmia.