Begrunnelse - Webredaktorene

Vinneren av årets stipend, Vigdis Devik, startet egen virksomhet under navnet Webredaktørene AS i 2012. Virksomheten ble startet som en bedrift med to ansatte, men etter en tid endret til en enkeltpersonbedrift, der årets vinner nå er eneeier. Vinneren er utdannet journalist med ca 10 års praksis i faget, stort sett i Trønder-Avisa.

Webredaktørenes forretningside var å tilby redaksjonell bistand i forbindelse med innhold, markedsføring og webredaktørtjenester på web og sosiale medier. Vinneren har fra januar i år endret profilen noe. Hun legger nå mere vekt på tjenester som tekstforfatter, frilansjournalist, kommunikasjonsrådgiver, oversetter og webredaktør.

For alle bedrifter er det svært viktig å markedsføre tjenester og produkter slik at de blir etterspurt i markedet. Markedsføring har tradisjonelt skjedd ved annonsering og omtale i aviser og tidsskrifter. Etter hvert har elektroniske media som hjemmesider og facebook blitt mer vanlig. Utfordringen med slike media er at bedriftene nå blir avhengig av å skrive tekster selv for å synliggjøre de tjenester og produkter de ønsker på selge. Dette krever en kompetanse der mange små og mellomstore bedrifter utvilsomt vil ha behov for bistand på en eller annen måte.

Vinneren skriver følgende i sin søknad om stipendet: «Jeg vet hva som selger i media, jeg vet hvordan man bør formulere seg for fenge interesse og jeg kan synliggjøre bedriften intern og eksternt gjennom å lage nyhetssaker, ny tekst til hjemmesider og formulere presseskriv»

Dersom en bedrift benytter seg av den kompetansen som årets vinner tilbyr, vil det kunne heve kvaliteten på markedsføring av bedriften, produkter og de tjenester som tilbys.

Styret for Steinkjer Handverk- og Stiftelse har tildelt stipendet for år 2013 på kr 100.000 til Vigdis Devik.