Begrunnelse - Steinkjer Mekaniske

Vinneren av årets stipend er ansatt i bedriften Steinkjer Mekaniske AS. Bedriften tar på seg reparasjoner av ulike slag, men også oppgaver der bedriften må vise evne til nyskaping og kreativitet for å løse kundenes krav. Dette kan ofte medføre nye tekniske løsninger, der også bruk av nye materialer kan være en del av løsningen. Her ligger store utfordringer hos bedriftens ledelse og de ansatte. For å være en god tjenesteytende bedrift, krever dette god kompetanse om de muligheter som finnes, og ikke minst et blikk for den handverksmessige utførelsen av arbeidet.

Jan Helge Svarva er en sentral person i bedriften Steinkjer Mekaniske AS. Han har arbeidet i bedriften fra oppstarten for 20 år siden og er nå daglig leder. Gjennom alle år har han vært en pådriver i arbeidet med å utvikle bedriften. Produktutvikling, herunder ta i bruk materialer/ny teknologi og god markedsføring, er noen stikkord som har ført til at bedriften i dag er ledende på sitt område i Steinkjer.

Også innenfor dette fagområdet innføres nye materialer. Ett av disse materialene er et spesielt sterkt slitestål, kalt Hardox.  Stålet, som produseres av Svedish Steel AB, har meget gode egenskaper, men er lite brukt så langt. I dag er det bare 4 bedrifter i Norge som er sertifiserte til å bruke dette materialet, deriblant Steinkjer Mekaniske AS. Bedriften profilerer seg med dette produktet ved slagordet «Hardox in my Body». Så langt er materialet mest brukt som slitestål i tenner og skjær på gravemaskinskuffer.

Jan Helge Svarva ønsker nå å skaffe seg mere kunnskap om dette materialet ved bl.a å delta på flere kurs hos stålprodusenten. Med økende kunnskap om HARDOX, ser Svarva for seg en utvidet bruk av materialet og dermed øke bedriftens forretningsmessige grunnlag.

Besøk Steinkjer Mekaniske: https://steinkjer-mekaniske.as/

Styret for Steinkjer Handverk- og Industriforenings Stiftelse har tildelt stipendet for år 2015 på kr 100.000 til Jan Helge Svarva.