Begrunnelse - Lindseth Reklame

Vinneren av årets stipend er tilsatt i firmaet Lindseth Reklame i Steinkjer. Dette firmaet har i mange år designet og produsert skilter og annet reklamemateriell til en rekke bedrifter i distriktet og landet for øvrig.

Lindseth Reklame har de siste årene endret sin forretningsstrategi; fra tidligere å kjøpe delprodukter i sine leveranser fra inn- og utland, til å produsere mest mulig i eget byrå. Dette har medført investeringer i høyteknologisk produksjonsutstyr som CNC-fres og ulike varianter av folie- og plateprintere.

Daniel Lindseth – Lindseth Reklame

I verdikjeden er det fortsatt komponenter som hentes fra underleverandører. Ikke alle deler kan produseres hos firmaet, både av teknologiske og kompetansemessige årsaker. Ett av disse er LED-belysning. For å kunne utvikle egen produksjon, har firmaet erkjent at de mangler både kompetanse og et velutviklet nettverk.

Daniel Lindseth har vist stor interesse for denne delen av firmaets forretningsmessige videreutvikling. Han ønsker, i samråd med eieren av bedriften, å arbeide med LED-teknologien som en viktig og framtidsrettet del av firmaets virksomhet. Dette krever god kompetanse, noe Lindseth ønsker å skaffe seg. Økt kompetanse på dette området vil være i tråd med firmaets ønsker om å være i front når det gjelder bruk av ny teknologi, herunder LED-belysning av skilter.

For å skaffe seg nødvendig kompetanse, er det behov for å oppsøke sentrale aktører på området utenfor Norge. Studieturer til Kina og Tyskland kan være aktuelle reisemål. Et reisemål kan eksempelvis være å besøke en LED- og skiltmesse i Kina; Guangzhou Int’l Lighting Exhibition. Her vil en få presentert den nyeste teknologien på området, og ikke minst trender når det gjelder den designmessige delen ved bruk av LED-belysning.

Stipendet vil også være en stimulans til å utvikle faglige nettverk og opparbeide kontakter med leverandører innenfor LED-teknologien.

Besøk Lindseth Reklame: https://lindseth.no/

Styret for Steinkjer Handverk- og Industriforenings Stiftelse har tildelt stipendet for år 2016 på kr 100.000 til Daniel Lindseth